0

Οι επιλογές αλλάζουν από τον κώδικα, στο αρχείο globalControlLinks.php

Για να αλλάξεις πχ το 4ο λινκ, πήγαινε στο αρχείο include/globalControlLinks.php και άλλαξε τον παρακάτω κώδικα:

$global_control_links['training'] = array(
'linkinfo' => array($app_strings['LBL_TRAINING'] => 'https://community.suitecrm.com', 'target' => '_blank'),
'submenu' => ''
 );

βάζοντας στο 'linkinfo' το δικό σου λινκ, πχ:

$global_control_links['training'] = array(
'linkinfo' => array( "SuiteCRM.gr" => 'https://suitecrm.gr', 'target' => '_blank'),
'submenu' => '' );
SuiteCRM Asked question 9 Φεβρουαρίου 2022