Κατεβάστε το

Τελευταία έκδοση μακράς υποστήριξης (lts)

Εύκολη δημιουργία συσχετισμών των δεδομένων

Το ευέλικτο μοντέλο δεδομένων του SuiteCRM επιτρέπει να δημιουργείτε έναν ενιαίο χώρο αποθήκευσης, προσαρμοσμένο για όλα τα δεδομένα των πελατών σας. Σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που έχετε