Εύκολη δημιουργία συσχετισμών των δεδομένων

Το ευέλικτο μοντέλο δεδομένων του SuiteCRM επιτρέπει να δημιουργείτε έναν ενιαίο χώρο αποθήκευσης, προσαρμοσμένο για όλα τα δεδομένα των πελατών σας. Σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την κατανόηση των αναγκών των πελατών σας και την αυτοματοποίηση των βασικών ενεργειών σας. Οι ισχυρές αναφορές και οι πίνακες ελέγχου σας δίνουν μια γρήγορη προβολή των δεδομένων για την υποστήριξη της επιχείρησής σας.